Kornarter & sorter

Våre dyrkere er Debio godkjente for økologisk produksjon.  Det betyr at ingen av dem benytter kjemiske sprøytemidler eller kunstgjødsel.  I tillegg legger vi vekt på at våre dyrkere har en langsiktig plan for å skape best mulige vilkår for sunn plantevekst og sikre fremtidig jordfruktbarhet.

  • Økologisk mel av spesialkornsorter som enkorn, emmer, vår- og høstspelt samt svedjerug.
  • Skallrester til fôr og fyring: Vi selger også pelleterte skallrester til fôr og fyring.