Korn for jord og mennesker

Symbiosen mellom planter og jord er grunnlag for liv og helse

Vi dyrker opprinnelige kornsorter økologisk. Det er naturlig. Økologisk landbruk er fremtidens landbruk og potensialet er enormt både når det gjelder å forstå og utnytte matjorda fullt ut som innsats i produksjonen og dyrke matplanter med høy næringstetthet. Vårt slagord «økologisk fordi naturen alltid er litt smartere» bygger på en helheltig og organisk virkelighetsforståelse om at du må innordne deg til naturen og arbeide på lag med den heller enn å prøve å konkurrere ved å bruke kjemisk fremstilte innsatsmidler.

Å virkelig drive økologisk handler om å stelle så godt med matjorda at den kan levere råvarer med god kvalitet og høyt næringsinnhold i uendelig lang tid.

Kornets og matjordas evne til å gi oss mat av høy kvalitet avhenger av tilstrekkelig tilførsel av organisk materiale i form av kompost og organisk gjødsel. Samtidig må et aktivt og biologisk mangfold av mikroorganismer være tilstede i jorda for å gjøre denne næringskilden tilgjengelig for plantene. Utvekslingen av næringsstoffer mellom jordlevende vesen og planterøtter er avgjørende for å bygge humus og mold. Disse grunnleggende prosessene skaper en fruktbar jord som igjen er en forutsetning for sunne planter, dyr og mennesker.

Symbiosen mellom planterøttene og mikrolivet i jorda, hvor sukker og stivelse byttes mot mineraler og sporstoffer, er basis for den karbonbaserte organiske livssyklus. Slik kobles fotosyntesen og jordprosessene sammen for å regenerere liv. Klarer vi å skape en matjord hvor nedbryting og oppbygging av næringsstoffer skjer i et høyt tempo har vi en fruktbar jord. Slik forankres det karbonbaserte livet nede i jorda i stedet for oppe i atmosfæren i form av klimagasser.