Kornarter & sorter

Våre dyrkere er Debio godkjente for økologisk produksjon.  Det betyr at ingen av dem benytter kjemiske sprøytemidler eller kunstgjødsel. I tillegg legger vi vekt på at våre dyrkere har en langsiktig plan for å skape best mulige vilkår for sunn plantevekst og sikre fremtidig jordfruktbarhet.

Spelt

Den mest kjente av de klassiske kornsortene er spelten. Spelt regnes som hvetens stamfar. Dersom spelten får heve lenge utvikler den en særegen aroma. Spelt kan brukes i stedet for moderne hvete til de fleste former for bakst. Grunnen til at spelten er blitt så populær skyldes både aromatiske kvaliteter men også at den har en form for gluten som er lettere fordøyelig for oss mennesker sammenlignet med moderne hvete. Mange tåler derfor spelt bedre enn moderne hvete. Vår spelt er fra opprinnelige speltsorter uten innblanding av moderne hvete. Kornet er dyrket på godkjente biodynamiske og økologiske gårder og foredlet på Debiogodkjent økologisk mølleanlegg. Kornet er altså dyrket lokalet (kortreist mat) og malt på steinkvern på mølla i Sigdal i Buskerud. Vi blander ikke kornpartier i foredlingsprosessen slik at det er full sporbarhet for alle våre melposer helt tilbake til produsent, dyrkingssted og høstetidspunkt. Vi har rent mel i posen. Sunt for deg og sunt for miljøet. Mye smak og aroma. Næringsrikt korn som har fått vokse sakte !

Emmer

Emmer eller tokorn er et ledd i evolusjonsrekken før spelten. Spelt antar man er en kryssing mellom Emmer og en gressart som heter gjeterøye (Aegilops speltoides). Emmer har bløtere gluten enn spelt. Kornet har også en kraftigere, mer nøtteaktig smak sammenlignet med spelten. Arkeologiske funn viser at Emmeren var meget populær i midt-østen allerede så tidlig som 6000 – 9000 år f. Kr. Blander man spelt og emmer får man en deig med gode bake egenskaper og et brød med en nøtteaktig aroma.

Enkorn

Enkorn er selve urkornet, selv om både emmer og spelt også regnes som urkorn. Enkorn var det første kornet vi satte i gang med å dyrke som bofaste for over 10.000 år siden. Enkorn er proteinrikt og det er lettløselige systemproteiner (albuminer og globuliner) som dominerer. Enkorn har lav andel reserveproteiner (glutenin og gliadin) eller glutenproteiner som kun løses i alkohol og lut. Mengden av disse proteinene avgjør melets bakeegenskaper så det å bake med rent enkorn er en krevende øvelse. Imidlertid kan man tilsette enkorn mel eller hele korn til brøddeigen, noe som gjør brødet ekstra spennende, næringsrikt og smakfullt.

Svedjerug

Svedjerugen gjør brødet saftig og smaksrikt. Svedjerugen er en opprinnelig rugsort som har fått navnet sitt fra svibruket eller svedjebruket. Etter hogst tok man ut det beste virket til tømmer og plank mens slip, kvist og kratt ble brent på stedet. Deretter sådde man rugen mens det ennå ulmet i asken. Om høsten ble den lange rug planten beitet av buskapen. Det påfølgende året høstet man rugen til menneskemat. Det var først og fremst skogfinnene som var kjent for denne måten å dyrke rug på. På Finnerud skogen i Sigdal slo skogfinner seg ned og der ble det dyrket Svedjerug. I moderne tid har svedjerugen fått sin rennesanse fordi den har mye smak og er meget proteinrik. Svedjerugen kan ha opptil dobbelt så høyt proteininnhold som moderne rug. Vår svedjerug kommer fra moderne biodynamiske og økologiske gårdsbruk. I dag brenner man ikke skogen men dyrker rugen i fruktbar jord uten bruk av kunstig gjødsel og sprøytemidler.

Bygg

Godt egnet til byggmelsgrøt og bakst. Vi bruker Domen bygg som er en gammel norsk sort, velegnet til malting. Vi dyrker og foredler også en biodynamisk nakenbygg sort med navn Pirona. Den er suveren både som hele korn, bakemel og til grøt. Bygg er spesielt kjent for å ha et høyt innhold av betaglukan, som er den vannløselige delen av kostfiberen.

Landhvete

Landhvete er hvete som har blitt selektert og foredlet ute på marken av bønder gjennom flere tusen år. Landhvetesorter er altså hvetesorter som aldri har blir manipulert i et laboratorium for å fremelske egenskaper etterspurt av industribakeren. Den har en naturlig proteinsammensetning noe som gjør at den ligner mer spelt enn moderne hvete.