Om Økologisk Spesialkorn

Økologisk Spesialkorn er eiet og drevet av biodynamiske og økologiske bønder. Vi satser på opprinnelige kornsorter som spelt, emmer, enkorn, svedjerug og landsorter av hvete.

Vi har eget mølleanlegg i Sigdal i Buskerud og er som første selskap i Norge godkjent som såkornprodusent for bevaringsverdige kornsorter.  Vi arbeider for at bønder og forbrukere skal få tilgang til og muligheten for å nyte et mangfold av klassiske kornsorter også i fremtiden.

Ikke alt som er gammelt er verd å ta vare på, men enkelte klassikere er mer verd enn gull. Slik er det også med kornsorter. Landsorter, kulturkorn eller opprinnelige kornsorter har det til felles at bønder over hele verden igjennom tusener av år har valgt ut det beste kornet eller de beste aksene, med de aller beste egenskapene. Slik har man sikret neste års avling og slik har kornet utviklet seg og fått sine unike egenskaper tilpasset lokale forhold. Ingen kan hevde å  eie retten til dette plantematerialet. Det er vår felles arv. Noen av kornsortene har eksepsjonelt gode egenskaper både for bonden som dyrker dem og for oss som nyter dem. Derfor er de fortsatt på menyen.

I hovedregel har opprinnelige eller klassiske kornsorter lavere gluteninnhold enn sammenlignet med for eksempel moderne hvete. Dette er fordi mange moderne sorter har blitt foredlet frem for å tilfredsstille industribakerens krav til rask heving og sterke bindingsegenskaper. Mange av landsortene krever at man tilpasser baketeknikken etter deigens egenskaper.  Dette kan bety lengre hevingstider. Til gjengjeld smaker det mere, kroppen evner å ta opp mere av mineralene i kornet og det gir en god følelse i magen fordi fordøyelsen går lettere.